Velkommen til Nykøbing Mors Andelsboligforening

Nykøbing Mors Andelsboligforening udlejer i dag 778 almene boliger i Morsø Kommune.

Lejeboligerne udlejes løbende efter boligforeningens venteliste, og det er en forudsætning for at komme i betragtning, at man er medlem af foreningen og aktiv på ventelisten.

Du kan melde dig ind som medlem af boligforeningen under fanen bliv medlem, eller ved at møde op på vores kontor.

Nykøbing by tilbyder et rigt handels- og kulturliv, og mulighederne for at dyrke næsten alle former for sport og andre fritidsinteresser er tilstede i rigt mål. Og skulle interesserne samle sig om uddannelser, teater, museer, musik eller bare en oplevelse af befolkningens dagligdag, er der også gode muligheder for dette.

Vi tilbyder et varieret udbud af lejeboliger i størrelse, kvalitet og pris, og som samtidig er beboer- og miljøvenlige i indretning og anvendelse.

 

Om boligforeningen 

Nykøbing Mors Andelsboligforening blev stiftet den 4. maj 1942, og initiativtageren var tidligere folketingsmedlem og borgmester Axel Ivan Pedersen. Boligsituationen i Nykøbing Mors var dengang ikke anderledes end andre steder i landet. Der manglede gode boliger til jævne mennesker til en overkommelig pris.

Axel Ivan Pedersen blev formand for foreningen, og det blev besluttet at opføre en tre etagers boligblok på Tingvej med 12 lejeboliger. Forinden havde formanden indgået aftale med Morsø Jernstøberi om at garantere for huslejen, hvis lejeboligerne ikke kunne udlejes. Lejeboligerne stod færdige i slutningen af 1942, og der var meget stor efterspørgsel efter disse lejeboliger. Huslejen var dengang 34 kr. pr. måned for en lejebolig med 2 værelser og et kammer, i alt 71 m2.

Det blev besluttet at bygge endnu 2 blokke i forlængelse af den første blok på Tingvej, og dette blev taget i brug i 1943.

Herefter blev der i 1944 bygget 8 lejeboliger i Markedsgade, og i 1945 yderligere 10 lejeboliger på hjørnet af Grønnegade og Filtenborggade. I 1948 kom det store byggeri på Højbro med 66 lejeboliger. Byggeriet fortsatte i de kommende år med 162 lejeboliger i Møllevænget og 75 lejeboliger tæt ved det nye sygehus i Strandparken. 

Siden er Nykøbing Mors Andelsboligforening næsten konstant udbygget med nye afdelinger, både med etagebyggeri og tæt/lav byggeri, herunder tæt lav byggeri i landområderne.

I 1985 overtog Andelsboligforeningen ligeledes Morsø Boligselskabs 4 afdelinger med 76 lejemål.

Nykøbing Mors Andelsboligforening administrerer i dag 778 lejeboliger og 2 erhvervslejemål samt 91 garager og carporte.

I slutningen af 1950'erne og i begyndelsen af 1960'erne byggede Nykøbing Mors Andelsboligforening omkring 200 enfamiliehuse på Fuglebakken, Svalevej og Ternevej. Disse huse blev opført udelukkende med salg for øje, og de blev alle solgt straks.

Axel Ivan Pedersen var foreningens formand i 41 år, indtil 1983, hvor Henning Pedersen blev valgt. Henning Pedersen forblev formand for foreningen indtil 2005, hvor Henrik Rene Christensen blev valgt som ny formand. Henrik Rene Christensen har bestredet hvervet lige siden 2005, og er således fortsat formand for Nykøbing Mors Andelsboligforening.

 

Her kan du se foreningens vedtægter

 

Nykøbing Mors Andelsboligforening er en almen boligorganisation, der har til formål gennem udbygning og drift at bidrage til, at Morsø Kommune har et varieret udbud af lejeboliger i størrelse, kvalitet og pris, og som stadig er beboer- og miljøvenlige i indretning og anvendelse.